DubbelDagelet: Webdocs


Dokus en Tatum Dagelet maken in opdracht webdocs over voornamelijk inspirerende en energieke onderwerpen. Kunst in alle vormen: dans, muziek, literatuur, een boeiend personage en sport.


Kunst en Sport. Topsport is kunst en kunst is vaak topsport.


Onder de naam DubbelDagelet vertalen zij deze disciplines/verhalen naar korte films, clips, webdocs, trailers, een promo en Sportrets om deze een bredere exposure te geven.

En vooral om de kijker ook te inspireren en die energie mee te geven.


DubbelDagelet maakt producties die te maken hebben met sport, kunst en jeugd en die staan voor kwaliteit, creativiteit en betrokkenheid.